9:57

Valery Gergiev/Kirov Orchestra, St Petersburg/Valery Sobanov/Kirov Chorus, St Petersburg/Larissa Diadkova/Vladimir Ognovienko/Roman Gibatov/Yury Dolgopolov/Vladimir Kniazev/Nikolai Gassiev/Gennadi Bezzubenkov/Yevgeny Boitsov – Мама не ругай меня я пьяный

Скачать Valery Gergiev/Kirov Orchestra, St Petersburg/Valery Sobanov/Kirov Chorus, St Petersburg/Larissa Diadkova/Vladimir Ognovienko/Roman Gibatov/Yury Dolgopolov/Vladimir Kniazev/Nikolai Gassiev/Gennadi Bezzubenkov/Yevgeny Boitsov – Мама не ругай меня я пьяный Текст mp3 Valery Gergiev/Kirov Orchestra, St Petersburg/Valery Sobanov/Kirov Chorus, St Petersburg/Larissa Diadkova/Vladimir Ognovienko/Roman Gibatov/Yury Dolgopolov/Vladimir Kniazev/Nikolai Gassiev/Gennadi Bezzubenkov/Yevgeny Boitsov – Мама не ругай меня я пьяный